SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
om
1om [åm´] subjunktion i­fall, så­vidahuru­vida: ​jag vet inte om hon kommer
Ordform(er)
omsubjunktion
2om [åm´] preposition och adverb i rums- och tidsuttr.: ​ett bälte om livet; ​om ett ögon­blick strax; ​köra om köra förbiofta tills. med verb: i­gen, åter: ​göra om försöket​ – De flesta sammansättn. med om- hör till 2om 2.
Ordform(er)
ompreposition
omadverb