SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
operera
op·­er·­era verb ~de ~t göra kirurgiskt in­grepp i ngnverka, vara verksam; driva maskinut­föra krigs­handlingar​ – Jfr operation.
Finita former
opererarpresens aktiv
opereraspresens passiv
opereradepreteritum aktiv
opereradespreteritum passiv
opereraimperativ aktiv
Infinita former
att opererainfinitiv aktiv
att opererasinfinitiv passiv
har/hade opereratsupinum aktiv
har/hade opereratssupinum passiv
Presens particip
opererande
Perfekt particip
en opererad + substantiv
ett opererat + substantiv
den/det/de opererade + substantiv
operera bort av­lägsna genom kirurgisk operation; äv. bildl.
Infinita formeratt operera bortinfinitiv aktivPresens participbortopererandePerfekt participen bortopererad + substantivett bortopererat + substantivden/det/de bortopererade + substantiv
operera in operera in el. (sällan) inoperera ett nytt hjärta
Infinita formeratt operera ininfinitiv aktivPresens participinopererandePerfekt participen inopererad + substantivett inopererat + substantivden/det/de inopererade + substantiv
operera sig genom­gå kirurgisk operation
Ordform(er)operera sig