SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
paginera
pag·­in·­era [pag‑] verb ~de ~t förse med sidbeteckning, numrera sidorna i bok
Finita former
paginerarpresens aktiv
pagineraspresens passiv
pagineradepreteritum aktiv
pagineradespreteritum passiv
pagineraimperativ aktiv
Infinita former
att paginerainfinitiv aktiv
att paginerasinfinitiv passiv
har/hade pagineratsupinum aktiv
har/hade pagineratssupinum passiv
Presens particip
paginerande
Perfekt particip
en paginerad + substantiv
ett paginerat + substantiv
den/det/de paginerade + substantiv