SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
projektera
pro·­jekt·­era verb ~de ~t planera arbete av större om­fattning
Finita former
projekterarpresens aktiv
projekteraspresens passiv
projekteradepreteritum aktiv
projekteradespreteritum passiv
projekteraimperativ aktiv
Infinita former
att projekterainfinitiv aktiv
att projekterasinfinitiv passiv
har/hade projekteratsupinum aktiv
har/hade projekteratssupinum passiv
Presens particip
projekterande
Perfekt particip
en projekterad + substantiv
ett projekterat + substantiv
den/det/de projekterade + substantiv