SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rabattera
rabatt·­era verb ~de ~t göra av­drag på pris, ge i av­drag
Finita former
rabatterarpresens aktiv
rabatteraspresens passiv
rabatteradepreteritum aktiv
rabatteradespreteritum passiv
rabatteraimperativ aktiv
Infinita former
att rabatterainfinitiv aktiv
att rabatterasinfinitiv passiv
har/hade rabatteratsupinum aktiv
har/hade rabatteratssupinum passiv
Presens particip
rabatterande
Perfekt particip
en rabatterad + substantiv
ett rabatterat + substantiv
den/det/de rabatterade + substantiv