SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
radera
rad·­era verb ~de ~t skrapa bort skrift, sudda ut med gummi, ut­plåna; gravera, etsa
Finita former
raderarpresens aktiv
raderaspresens passiv
raderadepreteritum aktiv
raderadespreteritum passiv
raderaimperativ aktiv
Infinita former
att raderainfinitiv aktiv
att raderasinfinitiv passiv
har/hade raderatsupinum aktiv
har/hade raderatssupinum passiv
Presens particip
raderande
Perfekt particip
en raderad + substantiv
ett raderat + substantiv
den/det/de raderade + substantiv
radera ut äv. bildl. förinta: ​radera ut el. utradera ngt
Infinita formeratt radera utinfinitiv aktivPresens participutraderandePerfekt participen utraderad + substantivett utraderat + substantivden/det/de utraderade + substantiv