SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rangera
rang·­era [raŋ∫e´ra] verb ~de ~t ordna, ställa i ordning; vara placerad på en plats på en skala
Finita former
rangerarpresens aktiv
rangeraspresens passiv
rangeradepreteritum aktiv
rangeradespreteritum passiv
rangeraimperativ aktiv
Infinita former
att rangerainfinitiv aktiv
att rangerasinfinitiv passiv
har/hade rangeratsupinum aktiv
har/hade rangeratssupinum passiv
Presens particip
rangerande
Perfekt particip
en rangerad + substantiv
ett rangerat + substantiv
den/det/de rangerade + substantiv
rangera in ordna in: ​rangera in el. inrangera ngt (ngnstans)
Infinita formeratt rangera ininfinitiv aktivPresens participinrangerandePerfekt participen inrangerad + substantivett inrangerat + substantivden/det/de inrangerade + substantiv
rangera ut gallra ut, kassera: ​rangera ut el. utrangera ngt
Infinita formeratt rangera utinfinitiv aktivPresens participutrangerandePerfekt participen utrangerad + substantivett utrangerat + substantivden/det/de utrangerade + substantiv