SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
receptiv
re·­cept·­iv [‑i´v el. res´ept‑] adjektiv ~t ~a mot­taglig för in­tryck; som har lätt att lära
Positiv
en receptiv + substantiv
ett receptivt + substantiv
den/det/de receptiva + substantiv
den receptive + maskulint substantiv