SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reglementera
regle·­ment·­era verb ~de ~t stadga, före­skriva
Finita former
reglementerarpresens aktiv
reglementeraspresens passiv
reglementeradepreteritum aktiv
reglementeradespreteritum passiv
reglementeraimperativ aktiv
Infinita former
att reglementerainfinitiv aktiv
att reglementerasinfinitiv passiv
har/hade reglementeratsupinum aktiv
har/hade reglementeratssupinum passiv
Presens particip
reglementerande
Perfekt particip
en reglementerad + substantiv
ett reglementerat + substantiv
den/det/de reglementerade + substantiv