SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
regrediera
re·­gredi·­era verb ~de ~t åter­gå till tidigare mer primitivt stadium
Finita former
regredierarpresens aktiv
regredieraspresens passiv
regredieradepreteritum aktiv
regredieradespreteritum passiv
regredieraimperativ aktiv
Infinita former
att regredierainfinitiv aktiv
att regredierasinfinitiv passiv
har/hade regredieratsupinum aktiv
har/hade regredieratssupinum passiv
Presens particip
regredierande
Perfekt particip
en regredierad + substantiv
ett regredierat + substantiv
den/det/de regredierade + substantiv