SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
sänka
1sänka substantiv ~n sänkor fördjupning, svackaen metod att under­söka blodet; blodsänkningsreaktion: ​ta sänkan; ​för låg sänka
Singular
en sänkaobestämd form
en sänkasobestämd form genitiv
sänkanbestämd form
sänkansbestämd form genitiv
Plural
sänkorobestämd form
sänkorsobestämd form genitiv
sänkornabestämd form
sänkornasbestämd form genitiv
2sänka verb sänkte sänkt få att sjunka; omintet­göra: ​sänka ett far­tyg; ​sänka ett projekt​ – Alla sammansättn. med sänk- hör till 2sänka.
Finita former
sänkerpresens aktiv
sänks (sänkes)presens passiv
sänktepreteritum aktiv
sänktespreteritum passiv
sänkimperativ aktiv
Infinita former
att sänkainfinitiv aktiv
att sänkasinfinitiv passiv
har/hade sänktsupinum aktiv
har/hade sänktssupinum passiv
Presens particip
sänkande
Perfekt particip
en sänkt + substantiv
ett sänkt + substantiv
den/det/de sänkta + substantiv
sänka ner sänka ner el. (sällan) nedsänka kistan i jorden
Infinita formeratt sänka nerinfinitiv aktivPresens participnersänkandePerfekt participen nersänkt + substantivett nersänkt + substantivden/det/de nersänkta + substantiv
sänka sig äv. bildl.: ​skymningen sänkte sig
Ordform(er)sänka sig