SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sadla
sadla verb ~de ~t lägga sadel på rid­djur
Finita former
sadlarpresens aktiv
sadlaspresens passiv
sadladepreteritum aktiv
sadladespreteritum passiv
sadlaimperativ aktiv
Infinita former
att sadlainfinitiv aktiv
att sadlasinfinitiv passiv
har/hade sadlatsupinum aktiv
har/hade sadlatssupinum passiv
Presens particip
sadlande
Perfekt particip
en sadlad + substantiv
ett sadlat + substantiv
den/det/de sadlade + substantiv
sadla av ta av sadel från rid­djur: ​sadla av el. (sällan) avsadla hästen
Infinita formeratt sadla avinfinitiv aktivPresens participavsadlandePerfekt participen avsadlad + substantivett avsadlat + substantivden/det/de avsadlade + substantiv
sadla om byta studie­inriktning el. yrke
Infinita formeratt sadla ominfinitiv aktivPresens participomsadlandePerfekt participen omsadlad + substantivett omsadlat + substantivden/det/de omsadlade + substantiv