SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
segla
segla verb ~de ~t färdas med segel­båt; färdas till sjöss i all­mänhet
Finita former
seglarpresens aktiv
seglaspresens passiv
segladepreteritum aktiv
segladespreteritum passiv
seglaimperativ aktiv
Infinita former
att seglainfinitiv aktiv
att seglasinfinitiv passiv
har/hade seglatsupinum aktiv
har/hade seglatssupinum passiv
Presens particip
seglande
Perfekt particip
en seglad + substantiv
ett seglat + substantiv
den/det/de seglade + substantiv
segla upp o­väntat visa sig, göra sig på­mind: ​segla upp som favorit
Infinita formeratt segla uppinfinitiv aktivPresens participuppseglandePerfekt participen uppseglad + substantivett uppseglat + substantivden/det/de uppseglade + substantiv