SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sektorisera
sekt·­or·­is·­era verb ~de ~t dela upp på sektorer, hän­föra till en sektor
Finita former
sektoriserarpresens aktiv
sektoriseraspresens passiv
sektoriseradepreteritum aktiv
sektoriseradespreteritum passiv
sektoriseraimperativ aktiv
Infinita former
att sektoriserainfinitiv aktiv
att sektoriserasinfinitiv passiv
har/hade sektoriseratsupinum aktiv
har/hade sektoriseratssupinum passiv
Presens particip
sektoriserande
Perfekt particip
en sektoriserad + substantiv
ett sektoriserat + substantiv
den/det/de sektoriserade + substantiv