SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skattskyldig
skatt|­skyld·­ig adjektiv ~t ~a till skatt 1 och skyldig 3
Positiv
en skattskyldig + substantiv
ett skattskyldigt + substantiv
den/det/de skattskyldiga + substantiv
den skattskyldige + maskulint substantiv