SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
skicka
skicka verb ~de ~t sända
Finita former
skickarpresens aktiv
skickaspresens passiv
skickadepreteritum aktiv
skickadespreteritum passiv
skickaimperativ aktiv
Infinita former
att skickainfinitiv aktiv
att skickasinfinitiv passiv
har/hade skickatsupinum aktiv
har/hade skickatssupinum passiv
Presens particip
skickande
Perfekt particip
en skickad + substantiv
ett skickat + substantiv
den/det/de skickade + substantiv
skicka efter låta sända hem med bud
Infinita formeratt skicka efterinfinitiv aktivPresens participefterskickandePerfekt participen efterskickad + substantivett efterskickat + substantivden/det/de efterskickade + substantiv