SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skylta
skylta verb ~de ~t förse med skyltarställa ut t.ex. kläder till beskådande i skylt­fönstervisa upp sig, figurera i pressen: ​skylta med sina å­sikter​ – De flesta sammansättn. med skylt- hör till skylta 2.
Finita former
skyltarpresens aktiv
skyltaspresens passiv
skyltadepreteritum aktiv
skyltadespreteritum passiv
skyltaimperativ aktiv
Infinita former
att skyltainfinitiv aktiv
att skyltasinfinitiv passiv
har/hade skyltatsupinum aktiv
har/hade skyltatssupinum passiv
Presens particip
skyltande
Perfekt particip
en skyltad + substantiv
ett skyltat + substantiv
den/det/de skyltade + substantiv