SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
spara
spara verb ~de ~t, pres. sparar el. spar, imper. spara el. spar lägga undan för kommande behov; åstad­komma minskad åt­gång av; skona; förskona från; vänta med: ​spara pengar; ​spara på krafterna; ​vi sparar resten av läxan till i morgon
Finita former
sparar (spar)presens aktiv
sparaspresens passiv
sparadepreteritum aktiv
sparadespreteritum passiv
spara (spar)imperativ aktiv
Infinita former
att sparainfinitiv aktiv
att sparasinfinitiv passiv
har/hade sparatsupinum aktiv
har/hade sparatssupinum passiv
Presens particip
sparande
Perfekt particip
en sparad + substantiv
ett sparat + substantiv
den/det/de sparade + substantiv
spara in kommunen vill spara in två tjänster
Infinita formeratt spara ininfinitiv aktivPresens participinsparandePerfekt participen insparad + substantivett insparat + substantivden/det/de insparade + substantiv