SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
stämpla
stämpla verb ~de ~t förse med stämpelavtryck; ​stämpla ngn som (terrorist) an­klaga ngn för att varaan­mäla sig regel­bundet hos arbets­förmedlingen som arbets­löskonspirera
Finita former
stämplarpresens aktiv
stämplaspresens passiv
stämpladepreteritum aktiv
stämpladespreteritum passiv
stämplaimperativ aktiv
Infinita former
att stämplainfinitiv aktiv
att stämplasinfinitiv passiv
har/hade stämplatsupinum aktiv
har/hade stämplatssupinum passiv
Presens particip
stämplande
Perfekt particip
en stämplad + substantiv
ett stämplat + substantiv
den/det/de stämplade + substantiv
stämpla av förse med stämpel: ​stämpla av el. avstämpla ngt
Infinita formeratt stämpla avinfinitiv aktivPresens participavstämplandePerfekt participen avstämplad + substantivett avstämplat + substantivden/det/de avstämplade + substantiv
stämpla in markera att man kommer till arbets­platsen
Infinita formeratt stämpla ininfinitiv aktivPresens participinstämplandePerfekt participen instämplad + substantivett instämplat + substantivden/det/de instämplade + substantiv
stämpla ut markera att man lämnar arbets­platsen
Infinita formeratt stämpla utinfinitiv aktivPresens participutstämplandePerfekt participen utstämplad + substantivett utstämplat + substantivden/det/de utstämplade + substantiv