SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stagnera
stagn·­era verb ~de ~t av­stanna i ut­veckling; ​jfr stagnation
Finita former
stagnerarpresens aktiv
stagneraspresens passiv
stagneradepreteritum aktiv
stagneradespreteritum passiv
stagneraimperativ aktiv
Infinita former
att stagnerainfinitiv aktiv
att stagnerasinfinitiv passiv
har/hade stagneratsupinum aktiv
har/hade stagneratssupinum passiv
Presens particip
stagnerande
Perfekt particip
en stagnerad + substantiv
ett stagnerat + substantiv
den/det/de stagnerade + substantiv