SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
stereotypera
stereo·­typ·­era verb ~de ~t trycka med stereotyper; gjuta av i form av stereotyper; göra ena­handa el. klichémässig
Finita former
stereotyperarpresens aktiv
stereotyperaspresens passiv
stereotyperadepreteritum aktiv
stereotyperadespreteritum passiv
stereotyperaimperativ aktiv
Infinita former
att stereotyperainfinitiv aktiv
att stereotyperasinfinitiv passiv
har/hade stereotyperatsupinum aktiv
har/hade stereotyperatssupinum passiv
Presens particip
stereotyperande
Perfekt particip
en stereotyperad + substantiv
ett stereotyperat + substantiv
den/det/de stereotyperade + substantiv