SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
testamentera
testa·­ment·­era verb ~de ~t låta få genom testamente
Finita former
testamenterarpresens aktiv
testamenteraspresens passiv
testamenteradepreteritum aktiv
testamenteradespreteritum passiv
testamenteraimperativ aktiv
Infinita former
att testamenterainfinitiv aktiv
att testamenterasinfinitiv passiv
har/hade testamenteratsupinum aktiv
har/hade testamenteratssupinum passiv
Presens particip
testamenterande
Perfekt particip
en testamenterad + substantiv
ett testamenterat + substantiv
den/det/de testamenterade + substantiv