SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
trolla
trolla verb ~de ~t åstad­komma till synes över­naturliga händelserskapa o­reda t.ex. på inter­net​ – De flesta sammansättn. med troll- hör till trolla 1.
Finita former
trollarpresens aktiv
trollaspresens passiv
trolladepreteritum aktiv
trolladespreteritum passiv
trollaimperativ aktiv
Infinita former
att trollainfinitiv aktiv
att trollasinfinitiv passiv
har/hade trollatsupinum aktiv
har/hade trollatssupinum passiv
Presens particip
trollande
trolla fram åstad­komma, få fram ibl. på till synes över­naturligt sätt: ​han trollade fram kaninerna i­gen
Infinita formeratt trolla framinfinitiv aktivPresens participframtrollande