SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
underminera
under|­min·­era verb ~de ~t förstöra under­ifrån; förstöra förut­sättningarna för: ​förtroendet för myndigheterna har under­minerats
Finita former
underminerarpresens aktiv
undermineraspresens passiv
undermineradepreteritum aktiv
undermineradespreteritum passiv
undermineraimperativ aktiv
Infinita former
att underminerainfinitiv aktiv
att underminerasinfinitiv passiv
har/hade undermineratsupinum aktiv
har/hade undermineratssupinum passiv
Presens particip
underminerande
Perfekt particip
en underminerad + substantiv
ett underminerat + substantiv
den/det/de underminerade + substantiv