SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utebli
ute|­bli el. åld. ute|­bliva verb ‑blev, ‑blivit, ‑bliven ‑blivet ‑blivna, pres. ‑blir inte in­finna sig; inte in­träffa
Finita former
uteblir (utebliver)presens aktiv
uteblevpreteritum aktiv
utebli (utebliv)imperativ aktiv
Infinita former
att utebli (utebliva)infinitiv aktiv
har/hade uteblivitsupinum aktiv
Presens particip
uteblivande
Perfekt particip
en utebliven + substantiv
ett uteblivet + substantiv
den/det/de uteblivna + substantiv
den uteblivne + maskulint substantiv