SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
vackla
vackla verb ~de ~t stå el. gå o­stadigtvara tveksam
Finita former
vacklarpresens aktiv
vacklaspresens passiv
vackladepreteritum aktiv
vackladespreteritum passiv
vacklaimperativ aktiv
Infinita former
att vacklainfinitiv aktiv
att vacklasinfinitiv passiv
har/hade vacklatsupinum aktiv
har/hade vacklatssupinum passiv
Presens particip
vacklande