SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
zappa
zappa [sap`a] verb ~de ~t snabbt växla mellan tv-kanaler
Finita former
zapparpresens aktiv
zappaspresens passiv
zappadepreteritum aktiv
zappadespreteritum passiv
zappaimperativ aktiv
Infinita former
att zappainfinitiv aktiv
att zappasinfinitiv passiv
har/hade zappatsupinum aktiv
har/hade zappatssupinum passiv
Presens particip
zappande