publicerad: 2021  
abc abc:et, plural abc:n el. abc, bestämd plural abc:na
substantiv
[abese´]
ofta med versaler elementär kunskap för ny­börjare främst i skriven form
trädgårdsodlingens abc
spec. om (elementär kunskap om) alfabetet och dylikt
far­mor lärde sig sitt abc i Folk­skolans läse­bok
belagt sedan 1515 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska abcd; till de första bok­stäverna i det latinska alfabetet