publicerad: 2021  
abolitionism abolitionismen
abol·it·ion·ism·en
substantiv
[-∫onis´m]
(rörelse som om­fattade) stånd­punkten att slaveriet borde av­skaffas särsk. i Eng­land och USA under förra hälften av 1800-talet (till 1865)
John Browns militanta abolitionism
belagt sedan 1856; till lat. abole´re 'av­skaffa'