publicerad: 2021  
absolutbelopp absolut­beloppet, plural absolut­belopp, bestämd plural absolut­beloppen
ab·sol·ut|­be·lopp·et
substantiv
absolu`tbelopp
värdet av ett tal oavsett dess tecken
absolutbeloppet (av något)
absolut­beloppet av −5 är 5
belagt sedan 1929