publicerad: 2021  
absolutistisk absolutistiskt absolutistiska
ab·sol·ut·ist·isk
adjektiv
absolutis´tisk
1 som har att göra med helnykterhet
belagt sedan 1885
2 som har att göra med politisk absolutism
belagt sedan 1842