publicerad: 2021  
acetaldehyd acet­aldehyden acet­aldehyder
acet|­al·de·hyd·en
substantiv
ace`taldehyd
en färg­lös vätska som an­vänds som utgångs­material för fram­ställning av många organiska produkter
belagt sedan 1922; till lat. ace´tum 'ättika' och aldehyd