publicerad: 2021  
acidofilus ingen böjning, utrum
acido·fil·us
substantiv
[-då`-] el. [-då´-]
en bakterie som an­vänds vid fram­ställning av vissa typer av sur­mjölk och som ofta in­verkar gynnsamt på tarm­kanalen (där den ock­så före­kommer i stor mängd)
belagt sedan 1980; till lat. ac´idus 'sur' och grek. phil´os 'vän'