publicerad: 2021  
additament additamentet, plural additament, bestämd plural additamenten
add·ita·ment·et
substantiv
additamen´t
tillägg eller ändring särsk. till författning, fördrag eller dylikt
belagt sedan 1726; av lat. additamen´tum med samma betydelse; till addera