publicerad: 2021  
adressat adressaten adressater
adress·at·en
substantiv
adressa´t
person som en försändelse är riktad till
brevets adressat; adressaten okänd
äv. bildligt person som någon eller något vänder sig till eller riktar sig mot
kritiken är riktig men ställd till fel adressat
belagt sedan 1853