publicerad: 2021  
aero-
förled
[aärå`-] el. [ärå`-]
som har att göra med luft
äv. all­männare som har att göra med gas
äv. som har att göra med flyg
belagt sedan 1794; till grek. ae´r 'luft'; jfr ur­sprung till aria