publicerad: 2021  
affektionsvärde affektions­värdet affektions­värden
af·fekt·ions|­värd·et
substantiv
[-∫o`ns-]
värde som baseras på personliga känslor och minnen oberoende av ekonomiskt el. konstnärligt värde
affektionsvärdet (av/för/hos något)
affektionsvärdet (av något)
affektionsvärdet (för något)
affektionsvärdet (hos något)
den stora porslinshunden hade stort affektions­värde för honom
belagt sedan 1875; jfr tyska Affektionswert med samma betydelse