publicerad: 2021  
affinitet affiniteten affiniteter
af·fin·itet·en
substantiv
affinite´t
(grad av) inne­boende överens­stämmelse mellan olika storheter
affinitet (med någon/något)
affinitet (med någon)
affinitet (med något)
affinitet (mellan några)
hennes konst har en viss affinitet med impressionisternas
belagt sedan 1777; till lat. affi´nitas 'grannskap; släktskap'