publicerad: 2021  
agera agerade agerat
verb
age´ra
1 aktivt in­gripa
någon agerar (för någon/något/att+verb/sats)
någon agerar (för någon)
någon agerar (för något)
någon agerar (för sats)
någon agerar (för att+verb)
agera kraft­fullt; regeringen agerade för att få till stånd gemensamma EU-krav om alko­lås i bilar
ibland i konstruktioner med objekt
någon agerar (någon)
han agerade bulvan för bedragaren
belagt sedan 1655; av lat. ag´ere 'sätta i rörelse; agera'; jfr ur­sprung till exakt, examen, reagera, åka
2 upp­träda på scen (och spela) i teater­sammanhang och dylikt
någon agerar (någon/något)
någon agerar (någon)
någon agerar (något)
någon agerar (som någon/något)
någon agerar (som någon)
någon agerar (som något)
hon hade inga problem att sjunga och agera sam­tidigt
äv. till­fälligt verka som
tv-kändisen agerade en­väldig domare i tävlingen
agera bak­om kulisserna se kuliss
belagt sedan 1734
ageraagerande, agering, aktion