publicerad: 2021  
aggregat aggregatet, plural aggregat, bestämd plural aggregaten
ag·greg·at·et
substantiv
aggrega´t
1 an­hopning av delar som bildar något slags enhet
spec. massa eller kropp av berg­arts­partiklar eller mineral­korn
kristallina aggregat
belagt sedan 1903
2 enhet av sam­verkande tekniska an­ordningar t.ex. för energi­produktion
kärnkraftsaggregat; oljeeldningsaggregat; pumpaggregat; svetsaggregat
ett diesel­drivet aggregat; stängningen av ett aggregat i Barsebäck
belagt sedan 1903