publicerad: 2021  
agnosi agnosin
a·gnosin
substantiv
agnosi´ [ag-]
oförmåga att känna igen och tolka syn-, hörsel- eller känsel­intryck
belagt sedan 1923; ur grek. agnosi´a 'okunnighet'