publicerad: 2021  
agorafobi agorafobin
agora·fobin
substantiv
agorafobi´
sjuklig rädsla för att vistas bland människor (sär­skilt) på stora, öppna platser
belagt sedan 1872; till grek. agora´ 'torg' och fobi