publicerad: 2021  
1agrar agrart agrara
agr·ar
adjektiv
agra´r
som har att göra med jordbruk
agrara näringar
äv. dominerad av jord­bruk
det gamla agrara sam­hället
belagt sedan 1940; av lat. agra´rius 'som hör till jord­bruket', till ag´er 'åker'
2agrar agraren agrarer
agr·ar·en
substantiv
agra´r
person som representerar jord­bruks­intressen i politiskt parti (särsk. i Fin­land), intresse­organisation och dylikt
agrarpolitik
center­partiet, de forna agrarerna, gjorde in­brytningar i stor­städerna
ibland äv. jordbrukare
belagt sedan 1895; se ur­sprung till 1agrar