publicerad: 2021  
agronom agronomen agronomer
agro·nom·en
substantiv
[-å´m]
(titel för) person med examen från lantbruks­universitet eller dylikt
belagt sedan 1840; av grek. agronom´os 'jord­brukare', till agros´ 'åker' och nem´ein 'bruka; bebo'; besläktat med åker; jfr ur­sprung till hortonom, nomad