publicerad: 2021  
aktstycke akt­stycket akt­stycken
akt|­styck·et
substantiv
ak`tstycke
(del av) dokument särsk. sådant som kan an­vändas som belägg
ett aktstycke (om någon/något/sats)
ett aktstycke (om någon)
ett aktstycke (om något)
ett aktstycke (om sats)
en käll­kritisk exercis med tyska akt­stycken från 30-talet
nu­mera ofta all­männare om skriftlig produkt av programmatiskt el. liknande slag
Almqvists märkliga akt­stycke Svenska fattigdomens betydelse; regerings­förklaringen är ett intressant akt­stycke
belagt sedan 1865