publicerad: 2021  
al alen alar
al·en
substantiv
typ av löv­träd med små kottar vanligen växande i våt­marker
belagt sedan 1429 (Åbo domkyrkas Svartbok); fornsvenska al; besläktat med lat. al´nus med samma betydelse