publicerad: 2021  
alerten bestämd form
alert·en
substantiv
alert´en
vara på alerten vara upp­märksamde lade sig tidigt för att vara pigga och på alerten nästa dag
belagt sedan 1885; efter engelska on the alert; till alert