publicerad: 2021  
alexi alexin
a·lexin
substantiv
alexi´
förlust av förmågan att läsa beroende på hjärn­skada
belagt sedan 1903; till grek. a- 'ej' och lex´is 'tal'; jfr ur­sprung till dyslexi