publicerad: 2021  
alifatisk alifatiskt alifatiska
alif·at·isk
adjektiv
alifa´tisk
som har öppna eller ring­formiga molekylstrukturer om kemisk förening
JFR cyklisk
alifatiska föreningar
belagt sedan 1903; till grek. al´eiphar 'fett; olja'