publicerad: 2021  
alimentär alimentärt alimentära
ali·ment·är
adjektiv
alimentä´r
som har att göra med födan
alimentär allergi
belagt sedan 1862; till lat. alimenta´rius 'näring', till al´ere 'nära'